Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің үндеуі

Қымбатты отандастар!

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың ҚР Парламенті Мәжілісінің жалпы отырысында «ҚАЙҒЫЛЫ ҚАҢТАР» САБАҚТАРЫ: ҚОҒАМНЫҢ БІРЛІГІ – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ КЕПІЛІ» тақырыбында сөйлеген сөзі Қазақстанның Тәуелсіздік кезеңінде орын алған ең қауіпті дағдарыстың қорытындысын айқындап, әрбір азаматты толғандыратын ең өзекті сұрақтарға толыққанды жауап берді.

Мемлекет басшысының сөзінде мемлекеттік билік, қоғам және бизнес институттары үшін тұтас іс-қимыл стратегиясы айқындалған. Ел Президентімен теңдессіз шаралар белгіленді. Алайда, оларға қол жеткізу қоғамымыздағы келісім мен бірлікті көзіміздің қарашығындай сақтау арқылы ғана мүмкін болмақ.

Басты мақсат – күш-жігерімізді біріктіріп бар қиындықтарды еңсеру және қуатты Тәуелсіз Қазақстанды құру. Ол үшін халықтың әлеуметтік жағдайы мен өмір сүру сапасын арттыру жөніндегі нақты міндеттерді іске асыру белгіленген.

Мемлекет басшысы қойған міндеттерді іске асыруда мемлекеттік аппараттың тиімді қызметі мен барша қазақстандықтардың еліміздегі өзгерістер үдерістеріне белсене атсалысуына маңызды әрі жауапты рөл артылып отыр.

Ең бастысы – Мемлекет басшысы халыққа қасіретті жағдай артта қалып, бұзылған тәртіп пен қираған нысандарды қалпына келтіру жұмыстары алда тұр деп сендірді. Бұл қазіргі жағдайда қазақстандықтарға өте қажет тыныштық сезімін ұялатты және ертеңгі күнге деген сенімді арттырды.

Жалпы, ел Президентінің баяндамасында мемлекеттік құрылым, қоғамымыздың экономикалық және әлеуметтік өміріне қатысты мәселелердің барлығы қамтылған. Бұл шараларды іске асыру Қазақстан дамуында және елді жаңғыртуда жаңа кезеңінің басталуын білдіреді.

Құрметті қазақстандықтар!

Мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік болып табылады, біз оларды сақтауға және тыныштығымыз бен берекемізді бұзуға тырысқандардың бәріне тойтарыс беруіміз қажет.

Ел Президенті: «Біздің елге қарсы террористік соғысты бастауға әрекет жасалды. Қоғамымыздың біртұтастығын әдістемелік түрде, сондай‑ақ кәсіби әзірленген сценарийлерге сәйкес наразылық акциялары арқылы да бұзуға тырысты. Бұл әрекеттердің ішінде Жамбыл облысындағы тәртіпсіздіктер, этносаралық негізде түрлі арандатулар және басқа да қақтығыстар бар». Бірақ біздің халқымыз бұл дағдарысты, ең алдымен, Мемлекет басшысының батыл да сарабдал және сындарлы іс-қимылының арқасында табандылықпен еңсерді.

Қазақстан халқы Ассамблеясы ұсынылған шараларды толық қолдайды және ел азаматтарын монолитті түрде біздің Президентіміздің айналасына топтасуға және барлық белгіленген реформаларды бірлесіп іске асыруға шақырады.

Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі,

Нұр-Сұлтан қаласы, 2022 жылғы 11 қаңтар

_________________________

Обращение Совета Ассамблеи народа Казахстана

Дорогие соотечественники!

Выступление Президента Республики Казахстан К.К.Токаева «УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»: ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан подвело черту под самым опасным кризисом за все время существования независимого Казахстана, а также дало исчерпывающие ответы на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют каждого гражданина.

В речи Главы государства определена целостная стратегия действий для институтов государственной власти, общества и бизнеса. Президентом страны обозначены беспрецедентные меры. Но их достижение возможно только при сохранении согласия и единства нашего общества.

Ключевая цель – преодоление текущих сложностей общими усилиями и создание сильного Независимого Казахстана. Для этого намечена реализация конкретных задач по улучшению социального положения и качества жизни населения.

В реализации задач, поставленных Главой государства, важная и ответственная роль отводится эффективной деятельности государственного аппарата и сопричастности казахстанцев к процессам преобразований в стране.

Самое важное – Глава государства заверил население, что трагедия уже позади и впереди предстоит работа по восстановлению нарушенного порядка и разрушенных объектов. Это вернуло казахстанцам очень нужное сейчас чувство спокойствия и вселило уверенность в завтрашнем дне.

В целом в выступлении Президента страны охвачен весь спектр вопросов государственного устройства, экономической и социальной жизни нашего общества. Реализация этих мер ознаменует начало нового этапа развития Казахстана и обновления страны.

Уважаемые казахстанцы!

Залогом успешности государства является общественное согласие и общенациональное единство, которые мы должны беречь и давать жесткий отпор всем, кто пытается расшатать наше спокойствие и благополучие.

Президент страны подчеркнул, что: «Против нашей страны была развязана террористическая война. Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты».

Но наш народ стойко преодолел этот кризис, в первую очередь благодаря решительным, взвешенным и выверенным действиям Главы государства.

Ассамблея народа Казахстана всецело поддерживает предложенные меры и призывает граждан страны монолитом сплотиться вокруг нашего Президента и вместе реализовать все намеченные реформы.

Совет Ассамблеи народа Казахстана,

г.Нур-Султан, 11 января 2022 года

ASSEMBLY.KZ