✅ ️ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, ДОСТАР!

Бүгінде Қазақстан өз тарихындағы елдің саяси және экономикалық өмірінде ауқымды жасампаз өзгерістер кезеңін бастан кешуде.
Біздің тарихымыз, рухани-адамгершілік құндылықтарымыз – ол ең ауыр сынақтар кезеңінде көрініс тапқан ұлттық мінезіміз, игілігіміз бен шынайы халықтық бірлігіміз.
Әрине келісім, түсіністік пен қолдау – елдің табысты болуы үшін қажетті факторлар, өйткені бұл жасампаздық пен даму жолы. Қазір Қазақстан халқы Ассамблеясының барлық мүшелерінің ортақ мақсаты Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарламада айтқан алға қойған міндеттері аясында жұмысты қайта форматтау және жандандыру қажеттігіне назар аудару.
Алайда қазіргі заман шындықтарына сәйкес жоғары дамыған байланыс коммуникациялары қандай да бір өзекті мәселелер бойынша жедел шешімдер қабылдауда қоғаммен кері байланыс орнатудың ең тиімді әдіс-тәсілі болып табылатыны анық.
Осыған орай «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасына сәйкес, халықпен өзара іс-қимылдың жаңа тәсілдерін қолдану мақсатында әлеуметтік желілердің барлық мүмкіндіктерін тиімді пайдаланғым келеді. Яғңи, ҚХА институттарының жұмысын барынша жетілдіру үшін ашықтық пен қолжетімділік ұстанымдарын сақтай келе Сіздердің кез келген ұсыныстарыңызды тәулік бойы 24/7 режимінде қарауға әзірмін.
Бірлік, бірыңғай серпін, сенім, жасампаздық, өзара көмек, сыйластық пен жауапкершілік – бұл қоғамның топтасуы мен еліміздің ілгерілеуі үшін басты аспектілер. Бүгінде әрбір азамат ел тағдыры үшін жауапкершілігі мен ұйымшылдығын танытып, жаңа реформалар жүргізуге жәрдемдесу қажет.
Ортақ күш-жігеріміздің арқасында кез келген қиындықты еңсеріп, Президентіміз айтқандай, «Біз бірге жаңа Қазақстан құрамыз!».

Марат Азильханов
Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары,
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің ҚХА хатшылығының меңгерушісі

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ️УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сейчас Казахстан переживает уникальный период в своей истории – период масштабных созидательных перемен в политической и экономической жизни страны.
Наша история, наши духовно-нравственные ценности – это наш национальный характер, наше достояние, основа подлинного народного единения, которое проявляется в эпоху самых тяжких испытаний.
Безусловно, согласие, понимание и поддержка – необходимые условия для успешного развития страны, потому что это путь созидания и развития.
И сейчас общая задача всех членов Ассамблеи народа Казахстана акцентировать внимание на необходимость переформатирования и активизации работы в рамках задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе его программных выступлений.
Очевидно, что в современных реалиях жизни высокие технологии являются очень эффективным методом налаживания обратной связи с обществом в принятии оперативных решений по тем или иным актуальным вопросам, волнующих всех нас.
В свете концепции «Слышащего государства» и новых подходов взаимодействия с населением хотел бы максимально использовать в этих целях возможности социальных сетей. Придерживаясь позиций максимальной открытости и доступности, в режиме 24/7 готов для Ваших предложений в сфере совершенствования работы институтов АНК.
Сплоченность, единый порыв, доверие, созидательность, взаимовыручка и отзывчивость, взаимоуважение – это главные аспекты для консолидации общества и прогресса нашей страны. От каждого гражданина сейчас очень востребованы ответственность за судьбу страны, содействие реформам, сплочение.
Уверен, что благодаря общим усилиям мы преодолеем любые трудности и невзгоды и, как сказал наш Президент, «Вместе мы построим новый Казахстан!»

Марат Азильханов
Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана,
Заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Республики Казахстан

https://instagram.com/marat_azilkhanov?utm_medium=copy_link

Ассамблея народа Казахстана