12 ê Nîsanê Roja Kosmonavtîkayê ya Navneteweyî pîroz be!

YÛRÎ GAGARÎN

Pê gemîya bi navê «Rojhilat»,
Ew berbi esmana nîsanê hilat,
Ev rûsê genc Royê ra vebeşirî,
Silav da steyrên teveka batinî.

Bi pencera xweye weke elekê
Dît qencî û xiravîya mirovayê,
Çerx û fitil da dor topa cîhanê,
Peya bû erdê – nûnerê Xwedê.

Feleka xayîn mecal neda wî,
Bêje bendeno, dûmika we kine,
Hevra heyrîcan bin û bi nezanî
Deremdax nekin evê mala xwe!..

Prîskê Mihoyî