Sipasnama Serokê Fêdarasîyona Navnetewîye Dîyaspora Kurda, Serokê Yekitîya Kurdê Qazaxstanê "Berbang" prof.dr. Kinyazê Îbrahîm Serokatîya Herêma Kurdistanêra
Sipasnama Serokê Fêdarasîyona Navnetewîye Dîyaspora Kurda, Serokê Yekitîya Kurdê Qazaxstanê "Berbang" prof.dr. Kinyazê Îbrahîm Serokatîya Herêma Kurdistanêra
K. Mirzoyev and N. Barzani
Sipasnama Serokê Fêdarasîyona Navnetewîye Dîyaspora Kurda, Serokê Yekitîya Kurdê Qazaxstanê "Berbang" prof.dr. Kinyazê Îbrahîm Serokatîya Herêma Kurdistanêra