Ez koça dawî ya rewşenbîr û welatparêzê giranbiha, Serokê Federasyona Navneteweyî ya Diasporayên Kurdan (FNDK), Serokê Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê ‘Berbang’, Nûnerê Asyaya Navîn ya Navenda PENa Kurd, profesor, akademik Knyazê İbrahîm Mirzoyêv zehf xemgîn bûm.

Bawer im, heval û hogirên wî rêya wî berdewam bikin.Bila ruhê wî bi hihuşta rengîn be.

Bila sere malbat, dost, nas û hevalbendên wî, Kurdên Qazaxistanê û miletê Kurd sax be.

Temûrê Wezîr Namoev Serkarê koma şîrketan ‘NBM’Bajarê Krasnodar, Rûsya

***

Курдская общественность понесла большую утрату.

8 августа 75-ом году жизни скончался Президент Международной федерации курдских общин (МФКО), Президент Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, член Совета АНК, академик Князь Ибрагимович Мирзоев.

Князь Ибрагимович был видным общественным деятелем, известным ученым. Его жизненный путь будет продолжен в его учениках, в его трудах, в работе его соратников.

Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Князя Ибрагимовича. Разделяю их горе и печаль.

Директор группы компаний НВМ Тумур Вазирович Намоев, г.Краснодар, Российская Федерация.