Îro roja dayik bûna helbestvanê rezdar ji bajarê Almatî ye Qazaxistanê Sedîyê Ûsivê Evdilê Balo.

Roja dayik bûna we pîroz be! Hûn rewşenbîrekî gelê meyî hêjayîn. Kara we di dereca pêşkevtina çanda’ meda bê hempaye.

Wek helbestvan û welatparêzekî dilsoz hûn karekî civakîyêyî kerhatî dikin. Li ser navê Komeleya me em ji wera emrekî dirêj, jiyaneke xwaş, serkeftin, tendirustîyeke baş dixwazin. Her bijî!


Rojbûna We pîroz be, Sedîyê Ûsiv! 🎉
Rojbûna We pîroz be, Sedîyê Ûsiv! 🎉
Rojbûna We pîroz be, Sedîyê Ûsiv! 🎉