Li ser navê Yekitîya me Kurdên Qazaxistanê ya «BERBANG» em bi dil û can roja dayikbûna ya kesayeta çalak ya gelê kurd Romî Mûgaêv pîroz dikin.

Kar û xizmêta we di dereca pêşkevtina çanda meda bê hempaye. Em ji we re emrekî dirêj, jiyaneke xwaş, tendirustîyeke baş û bextewariyê dixwazin!

Her bijî, her serkevtîbi, birêz Romî Mûgaêv 👏🎉

Rojbûna tê pîroz be, Romî Mûgaêv! ✌️🎉
Rojbûna tê pîroz be, Romî Mûgaêv! ✌️🎉
Rojbûna tê pîroz be, Romî Mûgaêv! ✌️🎉
Rojbûna tê pîroz be, Romî Mûgaêv! ✌️🎉
Rojbûna tê pîroz be, Romî Mûgaêv! ✌️🎉