Abay Qunanbayêv

…TU JÎ LI DINÊ KELPÎÇEKÎ

Tu pey îşê bêkar neçî,
Hînbe seneta zêr tacin!
Tu jî li dnê kelpîçî
Bivîn kêtikê lê hilcin.
Aqil û xurttî rê dibîne
Revîra, peyketîra jî.
Hurmet mêrîfet bal wî ne
Kî helal û ruşbet dijî.
Ew herdê pêşîn, bê yê din
Yê bê serê te-qazaxbî.
Pij te bûz pêşî alavbin
Ka bê tê kuda xelazbî?
Те ku dît feyde dadayê
U peşnektîyê jî biterkîn.
Eîb veşartinê xêr nayê
Bê meydan rewayê mestîn.
Hebûnêva texmîn şabe
Û mevê dabrim hemûya.
Paxiltya le jî tev rabe
Mekeve êgzaba netuya.
Hêdî rê her, semt dayîn gavê
Emek naçe bade tûcara
Êynsî dersdar westyam — nabê
Bi dil dersê bide zara.

Ji zimanê qazaxî wergerand – Enverê Kerem Nadirov