Мемлекет басшысы ұлтты ұйыстыратын жеті қағиданы айқындады:

Бірінші. Тәуелсіздік бәрінен қымбат.

Екінші. Елдіктің негізі – жеріміздің тұтастығы.

Үшінші. Мемлекет мүддесі – қастерлі құндылық.

Төртінші. Рухани үндестік – бірліктің бастауы.

Бесінші. Заңдылық пен тәртіп – өркениетті ел болудың кепілі.

Алтыншы. Жасампаздық – жаңару мен жаңғыру жолы.

Жетінші. Достық пейіл, мейірімділік және жанашырлық – ең асыл қасиеттер.


Глава государства назвал семь принципов консолидации нации:

Первое. Независимость превыше всего.

Второе. Основа государственности – территориальная целостность.

Третье. Государственные интересы – важнейшая ценность.

Четвертое. Духовная гармония – источник единства.

Пятое. Закон и порядок – залог прогресса страны.

Шестое. Созидание –путь обновления и модернизации.

Седьмое. Доверие, взаимная поддержка и солидарность – самые ценные качества.

Мемлекет басшысы ұлтты ұйыстыратын жеті қағиданы айқындады: